Những năm cách đây không lâu, lưới ô vuông bọc nhựa đang dần dần trở thành phổ