1. Về các điều khoản dịch vụ.

Dịch vụ của chúng tôi được cập nhật liên tục và rất đa dạng, nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung. Các điều khoản bổ sung này sẽ được cung cấp kèm theo dịch vụ liên quan và sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó.

2. Về các nội dung không bắt nguồn từ dịch vụ.

Dịch vụ của chúng tôi có hiển thị một số nội dung (quảng cáo) không phải của FPT Chat. Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa chúng tôi sẽ xem xét nội dung và chịu trách nhiệm về thông tin mà nội dung đó chuyển tải.

Dịch vụ cũng không hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính kịp thời của các nội dung hay việc nội dung bị xóa, không thể gửi hoặc không thể lưu trữ các thông tin liên lạc và cài đặt của cá nhân. Việc sử dụng dịch vụ sẽ có thể yêu cầu bạn trả phí cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí đường truyền.

3. Về tài khoản thành viên, mật khẩu và tính bảo mật khi sử dụng dịch vụ.

Bạn sẽ có tài khoản và mật khẩu sau khi hoàn tất đăng ký sử dụng dịch vụ. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động của tài khoản, cũng như tính bảo mật về mật khẩu của tài khoản đó. Bạn phải lập tức thông báo đến dịch vụ khi nhận thấy có sự sử dụng trái phép mật khẩu và tài khoản, hoặc tài khoản bị vi phạm về an ninh; cũng như phải đảm bảo rằng luôn thoát khỏi tài khoản ngay sau khi không còn hoạt động trong dịch vụ. Dịch vụ không chịu trách nhiệm về những tổn thất hoặc thiệt hại trên tài khoản của bạn vì lý do bảo mật của toàn hệ thống dữ liệu.

Bạn cũng phải chấp thuận việc dịch vụ không có trách nhiệm với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ tin nhắn, thông tin liên lạc hoặc nội dung được duy trì, truyền tải qua dịch vụ. Dịch vụ có quyền đăng nhập vào tài khoản không hoạt động trong một thời gian dài và có quyền sửa đổi các thông lệ chung cũng như giới hạn thời gian sử dụng.

4. Về việc nội dung dữ liệu lưu trữ và truyền tải trong Dịch vụ.

Dịch vụ không kiểm soát nội dung nên không thể đảm bảo về tính chính xác, toàn vẹn hay chất lượng của các nội dung đó. Bạn phải đồng ý về việc không sử dụng dịch vụ với các mục đích sau:

a. Đăng tải hoặc truyền tải các nội dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa,lạm dụng, quấy rối, phỉ bang, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm riêng tư của người khác, thù hận hoặc phản đối chống phá các đối tượng khác.

b. Gây tổn hại tới trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

c. Mạo danh bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào đó để lãnh đạo, tuyên truyền hoặc hướng dẫn để nhằm khai thác hoặc xuyên tạc mục đích của các tổ chức hoặc cá nhân đó.

d. Giả mạo thông tin hoặc sửa đổi các định dạng thông tin nhằm mục đích che dấu nội dung.

e. Đăng tải hoặc truyền tải các thư điện thử hoặc nội dung mà không được quyền cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc chưa được ủy quyền cung cấp (các thông tin nội dung bảo mật, các thỏa thuận về hợp đồng không được phép tiết lộ).

f. Đăng tải hoặc truyền tải các nội dung xâm phậm đến bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc quyền sở hữu của bất kỳ đối tượng nào.

g. Sử dụng các dịch vụ nhằm mục đích phi thương mại; đăng tải hoặc truyền tải thư điện tử có các quảng cáo trái phép, thư rác, hoặc chào mời khách hàng.

h. Đăng tải hoặc truyền tải thư điện tử hoặc các tài liệu có chứa các vi rút phần mềm hoặc các mã số của máy tính khác; các tập tin hoặc chương trình được thiết kế gây cản trở, phá hỏng hoặc làm hạn chế các chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng của bất kỳ thiết bị nào.

i. Làm gián đoạn các cuộc hội thoại hoặc có các hành động tiêu cực ảnh hưởng tới khả năng sử dụng của những người dùng khác trong khi đang trao đổi thông tin.

j. Can thiệp hoặc làm gián đoạn sự kết nối giữa dịch vụ tới các máy chủ hoặc đường truyền mạng, không tuân thủ các yêu cầu, thủ tục hoặc chính sách của các mạng kết nối với dịch vụ.

k. Cố tình hoặc vô tình vi phạm bất kỳ các quy định luật pháp của địa phương, nhà nước, quốc gia hoặc quốc tế.

l. Cung cấp, hỗ trợ các tài liệu hoặc nguồn tài liệu cho các tổ chức được chính phủ đưa vào danh sách các tổ chức mang tính chất khủng bố.

m. Theo dõi lén lút và quấy rối người khác.

n. Thu thập, lưu trữ các tài liệu cá nhân về những người dùng có các hành vi kết nối bị cấm hoặc có các hành động vi phạm các điểm đã nêu ở trên.

Mọi thư từ, giao dịch kinh doanh của bạn, bao gồm việc thanh toán và giao hàng hóa đều diễn ra duy nhất giữa bạn và bên thứ ba. Dịch vụ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các tổn thất thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ các giao dịch đó.

Bạn cũng phải đồng ý rằng dịch vụ có thể truy cập, lưu trữ và tiết lộ thông tin tài khoản và nội dung của bạn nếu như có yêu cầu từ pháp luật, hoặc vì một trong các mục đích sau:

a. Thực hiện đúng theo quá trình luật pháp yêu cầu

b. Tuân thủ các điều khoản dịch vụ

c. Thông báo rằng các nội dung vi phạm đến quyền của bên thứ ba (nếu có)

d. Đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng từ phía người dùng

e. Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của dịch vụ, người dùng dịch vụ và cộng đồng.

5. Về việc đóng góp các ý kiến cho Dịch vụ.

Bạn có thể gửi các ý tưởng, đề nghị hoặc các tài liệu kiến nghị tới bộ phận hỗ trợ của dịch vụ. Với hành động này bạn cũng đã xác nhận và đồng ý rằng:

a. Đóng góp của bạn không chứa các thông tin bí mật độc quyền

b. Dịch vụ không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc phải bảo mật các đóng góp của bạn

c. Dịch vụ được quyền sử dụng hoặc tiết lộ các đóng góp cho bất kỳ mục đích nào, trong bất kỳ hoàn cảnh và phương tiện nào trên toàn thế giới.

d. Đóng góp của bạn tự động trở thành tài sản của dịch vụ và dịch vụ không cần có nghĩa vụ với bạn.

e. Bạn không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường hay bồi hoàn nào từ dịch vụ.

6. Về việc sở hữu bản quyền và kinh doanh Dịch vụ.

Bạn không được phép sản xuất, sao chép, kinh doanh, bao gồm bán lại hoặc kinh doanh khai thác dịch vụ hay bất kỳ phần nào của dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào (bao gồm tên đăng nhập dịch vụ và quyền truy cập dịch vụ). Trong trường hợp được sự cho phép rõ ràng theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc sự ủy quyền của dịch vụ hoặc các nhà cung cấp nội dung, bạn có quyền được sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo ra các sản phẩm dựa trên toàn bộ hay một phần của dịch vụ và các phần mềm trong dịch vụ.

7. Về việc sửa đổi và chấm dứt dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng, tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một phần hay toàn bộ dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn mà không có lý do báo trước nếu việc đó nằm trong các trường hợp sau:

a. Vi phạm các điều khoản dịch vụ hoặc các thỏa thuận đã có giữa bạn và dịch vụ

b. Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật

c. Khi bạn yêu cầu chấm dứt dịch vụ

d. Ngừng dịch vụ để sửa đổi

e. Yếu tố về an ninh xảy ra

f. Không có dấu hiện sử dụng dịch vụ của bạn trong thời gian dài

g. Xuất hiện hành vi gian lận hoặc hành động bất hợp pháp trong khi kết nối dịch vụ

h. Bạn không chi trả các khoản phí khi kết nối dịch vụ

Trong các trường hợp trên, việc chấm dứt tài khoản của bạn bao gồm:

a. Loại bỏ quyền truy cập dịch vụ

b. Xóa mật khẩu và nội dung liên quan đến tài khoản người dùng

c. Ngăn cản việc tiếp tục sử dụng dịch vụ